1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
10-01-2012 19:15

Οδηγός Οργάνωσης & Διεξαγωγής Ανεξάρτητου Τουρνουά Beach Volley

Αξιολογείστε το άρθρο
(1 Vote)
1. Εισαγωγή
Παρακάτω θα βρείτε βασικές και χρήσιμες πληροφορίες για την  οργάνωση και διεξαγωγή ενός ανεξάρτητου (juniors, ερασιτεχνικού κλπ)  τουρνουά Beach Volley, καθώς και μια περιγραφή των ενεργειών που  πρέπει να κάνετε εφόσον αποφασίσετε να οργανώσετε ένα τουρνουά.
Ισχύει για τις κατηγορίες Challenger (βλέπε σχετικό 1), Satellite (βλέπε  σχετικό 2), Regional (βλέπε σχετικό 3) και για όλες τις ειδικές  κατηγορίες και τα λοιπά ανεξάρτητα τουρνουά (μικτά, παλαιμάχων κλπ).  Ακόμα θα βρείτε τον συνοπτικό πίνακα διοργανώσεων της ΕΟΠΕ (βλέπε
σχετικό 4) και την φόρμα αναγνώρισης που πρέπει να στείλετε (βλέπε  σχετικό 5) που πρέπει να συνοδεύεται από τους Ειδικούς Κανονισμούς της  συγκεκριμένης διοργάνωσης (βλέπε σχετικό 6).
Επιπλέον θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον απαραίτητο εξοπλισμό  και οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής και διαμόρφωσης γηπέδων καθώς  και πληροφορίες για την άρτια διεξαγωγή μιας  διοργάνωσης.
Η έγκαιρη εκδήλωση του ενδιαφέροντος και ο ορισμός της ημερομηνίας  διεξαγωγής θα διευκολύνει την ένταξη της διοργάνωσης στο επίσημο  ετήσιο καλεντάρι των διοργανώσεων στην Ελλάδα ώστε να μπορούν να  σας βρουν ευκολότερα αθλητές, φίλαθλοι κλπ.
∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές:
Για την κατηγορία Challenger όλοι εκτός από τους 16 πρώτους της  βαθμολογίας του πανελληνίου πρωταθλήματος για τους άνδρες και τις 8  πρώτες για τις γυναίκες.  Για την κατηγορία Satellite όλοι εκτός από τους 32 πρώτους της  βαθμολογίας του πανελληνίου πρωταθλήματος για τους άνδρες και τις 16  πρώτες για τις γυναίκες για την κατηγορία.
Στην κατηγορία Juniors Regional δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές  γεννημένοι από 01.01.1991 και μετά, ενταγμένοι στην ανάλογη ηλικιακή  κατηγορία.

2. Προετοιμασία Εγκαταστάσεων
Για την διεξαγωγή μιας ∆ιοργάνωσης είναι απαραίτητη η προετοιμασία  και ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων. Για την κατασκευή των γηπέδων  θα πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένες προδιαγραφές του αθλήματος και  συγκεκριμένα:
α. Τοποθεσία διεξαγωγής: Ο χώρος που θα κατασκευαστούν τα γήπεδα  να είναι σε σημείο που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο και να τηρούνται οι  απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας των αθλητών (διαστάσεις  γηπέδου, ποιότητα άμμου κλπ). (βλέπε σχετικό 7) 
β. Προσανατολισμός γηπέδου: Η κατεύθυνση του γηπέδου, εφόσον  είναι δυνατό, να είναι από τον Βορρά προς το Νότο ώστε να μην ενοχλεί  ο ήλιος τους αθλητές στην μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων. Η κερκίδα  να είναι στην πλευρά όπου θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των θεατών
και στην πιο επίπεδη επιφάνεια εάν το γήπεδο είναι σε χώρο με φυσική  άμμο.
γ. Κατασκευή γηπέδου: Βρίσκουμε το κέντρο του αγωνιστικού χώρου  και τοποθετούμε τις βάσεις και τους στυλοβάτες σύμφωνα με της  προδιαγραφές. Τοποθετούμε όλα τα άλλα υλικά (γραμμές, φιλέ, σκάλα  διαιτητή, τραπέζι γραμματείας, ομπρέλες και καρέκλες αθλητών)

3. Εξοπλισμός Γηπέδου
Παρακάτω σας παραθέτουμε μια λίστα από τα απαραίτητα υλικά για τη  λειτουργία ενός γηπέδου, με ενδεικτικές τιμές αγοράς. Κάποια από τα  υλικά αυτά μπορείτε να τα κατασκευάσετε και μόνοι σας με πιθανόν  μικρότερο κόστος.

Ποιότητα A Ποιότηta B
Σετ στυλοβατών αλουμινίου με βάσεις €800 €350
Φιλέ βόλεϊ με χοντρή φάσα και αντένες €180 €120
Σετ Ιμάντες διαγράμμισης €100 €50
∆ίχτυ περίφραξης γηπέδου €1,20/τμ
Σωλήνες για τοποθέτηση περιμ. ∆ιχτυού €80/τεμ
Μπάλα Beach Volley (Wilson) €50 €25
Τρόμπα χειροκίνητη €15 €10
                    
Επιπλέον υλικά που θα χρειαστούν για τη διεξαγωγή αγώνων είναι και τα  εξής:

Ποιότητα A Ποιότητα B
Σετ προστατευτικά στυλοβατών (2 τεμ) €350 €250
Σκάλα διαιτητή Beach Volleyball     €750 €350
Χειροκίνητο scoreboard    €50
Ταμπελάκια με τα νούμερα 1 και 2   €35
Κοντάρι μετρήματος ύψους φιλέ    €50 
                       
Κάποια υλικά δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω εξοπλισμό καθώς
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήδη υπάρχοντα ή να τα αγοράσετε από την
περιοχή σας. Τα υλικά αυτά είναι:
• 6 πλαστικές καρέκλες για τους αθλητές και την γραμματεία
• 3 ομπρέλες για τις θέσεις των αθλητών και της γραμματείας
• 1 πλαστικό τραπέζι για την γραμματεία 1μ Χ 1,5μ περίπου
• 1 φορητό φαρμακείο για την αντιμετώπιση τραυματισμών
• 1 λάστιχο ποτίσματος με καλή πίεση νερού ώστε να καταβρέχεται
γρήγορα ο αγωνιστικός χώρος.
•  Φορητό ψυγείο με νερό για τους αθλητές.
Τέλος, για την περίπτωση ηχητικής εγκατάστασης και κερκίδων μπορείτε
να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένες εταιρείες της περιοχής σας.

4. Προετοιμασία ∆ιοργάνωσης
Εφόσον έχουν εξασφαλιστεί τα παραπάνω, είσαστε έτοιμοι από πλευράς  εγκαταστάσεων. Πριν την διεξαγωγή μιας διοργάνωσης απαιτούνται  όμως μια σειρά από υποστηρικτικές ενέργειες:
Προετοιμασία κειμένου παρουσίασης για το web site του Beach  Volley με πληροφορίες για την περιοχή (βλέπε σχετικό 8) 
Επικαιροποίηση φόρμας Ειδικών Κανονισμών διοργάνωσης  (τρόποι μετακίνησης, δυνατότητες διαμονής, στοιχεία  επικοινωνίας κλπ) (βλέπε σχετικό 6)
Η ανακοίνωση της διεξαγωγής της διοργάνωσης με δελτία τύπου  στα τοπικά ΜΜΕ.
Η κατασκευή υλικών προβολής (αφίσες, αεροπανό, κλπ) και η  ανάρτησή τους στην ευρύτερη περιοχή (βλέπε σχετικό 9)
Η προμήθεια επάθλων για τους νικητές της διοργάνωσης (πχ,  κύπελλα, μετάλλια)
Η συλλογή των ∆ηλώσεων Συμμετοχής (∆εν είναι απαραίτητη η  εγγραφή των συμμετεχόντων στο μητρώο της ΕΟΠΕ για την  κατηγορία Satellite ενώ για την κατηγορία Challenger και  Regional πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο Beach Volley της  ΕΟΠΕ πριν την έναρξη αυτής ή τα σχετικά στοιχεία να  αποσταλούν με την λήξη της προκειμένου τα αποτελέσματα της  διοργάνωσης να θεωρηθούν επίσημα και να αναρτηθούν στην  ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ).
Η εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού διαιτητών –  γραμματειών.
Ως διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από  αξιολογημένοι διαιτητές Beach Volley έως και οι συμμετέχοντες  αθλητές ανάλογα με την κατηγορία διοργάνωσης.

5. ∆ιεξαγωγή ∆ιοργάνωσης
Έχοντας ολοκληρώσει τις ενέργειες προετοιμασίας, είσαστε σχεδόν  έτοιμοι για την διεξαγωγή. Τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων  χρειάζεται να φροντίσετε για τα εξής:
Κάποια άτομα για βοηθητικές εργασίες κατά την διάρκεια των αγώνων  (βρέξιμο γηπέδου, νερά στα ψυγειάκια των αθλητών, αποκομιδή  σκουπιδιών κλπ).
Εφόσον το επιθυμείτε, να φροντίσετε για ενοικίαση ηχητικής  εγκατάστασης με DJ - εκφωνητή.
Να καλυφθούν, εφόσον υπάρχουν, τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση  έπαθλα των αθλητών με την λήξη του τουρνουά με χρήση της σχετικής  φόρμας.
Να αποσταλούν στην ΕΟΠΕ τα αποτελέσματα με το τέλος του τουρνουά,  προκειμένου να καταχωρηθούν στο web site του Beach Volley.  (βλέπε σχετικό 10)
Διαβάστηκε 5023 φορές
Περισσότερα από την κατηγορία: Δημιουργία Ακαδημίας / BV Club »